KPI staat voor Kritieke Prestatie Indicator en zijn belangrijke cijfers om een doel van een website te meten. Als een KPI er goed voor staat kunnen er grote successen behaald worden. Voorbeelden van KPI’s kunnen ‘nieuwe bezoekers’, ‘aantal kopers’, ‘omzet per m²’ of ‘gemiddelde levertijd’ zijn.