Unmanaged Hosting is het tegenovergestelde van Managed Hosting en betekent dat een server ‘kaal’ is en jij veel dingen op een server zelf moet doen. Een voordeel van Unmanaged Hosting is dat je alles wat er op de server gebeurd zelf mag bepalen.