Keyword Density is het aantal keer dat een woord in een tekst voorkomt, dit kan met data worden gemeten en wordt aangegeven in een percentage ten opzichte van alle woorden in de tekst.