Bij Geo Targeting wordt er gekeken naar de locatie van de gebruikers om daar de content van een website of advertentie op te richten. Bij Geo Targeting wordt er gekeken naar een specifiek gebied zoals een stad, provincie of land wat relevant kan zijn voor de content.