Permalinks is een afkorting van ‘Permanente links’ die niet veranderen met de tijd. Bij Permalinks wordt er gesproken over informatie die van alle tijd beschikbaar is en dus niet hoeft worden veranderd. Doordat informatie op een Permalink begrijpelijk blijft voor bezoekers zal het zijn waarde behouden en hoog in Google blijven staan.