Hyperlinks zijn links die verwijzen naar een andere (web)pagina. Een hyperlink kan bijvoorbeeld in een tekst of artikel staan op een website of een link waar je op drukt bij het zoeken op Google.