ROI staat voor ‘Return On Investment en staat voor het rendement over wat een investering oplevert. Waarbij erbij ROAS naar het rendement op een advertentie wordt gekeken, wordt er ROI naar een investering. Bij ROI kan een investering van alles zijn. De ROI wordt berekend door de totale omzet te delen door de totale kosten van een investering.