ROAS staat voor ‘Return On Advertisement Spending’ staat voor het rendement wat een advertentie oplevert ten opzichte van de kosten van een advertentie. Er wordt gekeken naar het aantal aankopen wat er is gedaan, het aantal downloads en het aantal paginaweergaven en wordt vergeleken met de kosten voor de advertentie