Pr staat voor ‘public relations’, oftewel de relatie met je publiek. Door een goede relatie met je publiek op te bouwen en deze bij veel zaken te betrekken, wordt het beeld wat mensen van een bedrijf krijgen beter. Hoe beter mensen over een bedrijf denken, hoe meer nieuwe klanten dit oplevert door positieve mond tot mond reclame.