LTV staat voor Lifetime Value, waarbij er wordt berekend wat 1 consument oplevert voor een bedrijf gedurende een periode.