Dynamic content is content wat gebaseerd is persoonlijke gegevens van de bezoeker. Als je bijvoorbeeld de leeftijd van een bezoeker weet kun je content laten zien wat gericht is op deze leeftijdscategorie door op hun wensen en behoeften in te spelen.